Indeklima

Asbestsanering

Asbestsanering

Selvom asbest blev forbudt i mange bygningsmaterialer i 1972, så findes det stadig i mange materialer, bl.a. tagplader. Ved sanering af asbest, kræver lovgivningen at arbejdet skal udføres af en sanitør med asbestcertifikat og efter ganske nøje forholdsregler, og her kommer RIK Byg Indeklima ind i billedet.

Ofte kan du ikke se asbest med det blotte øje, da det består af støv som indeholder fibre af form som fine nåle. Ved indånding er der stor fare for, at de trænger ind i lungerne og aflejres der. Dette kan udvikles til asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.

Hos RIK Byg Indeklima følger vi følgende arbejdsgang:

  • Undersøgelser, der vurderer om din bolig eller virksomhed indeholder asbest
  • Materialeprøve for at bedømme asbesttype og mængde
  • Tilmelding af asbestsaneringsarbejdet til Arbejdstilsynet og den kommune hvor arbejdet udføres
  • Skiltning og afskærmning m.m.
  • Fjernelse af de asbestholdige materialer – vi overholder selvfølgelig lovens retningslinjer
  • Bortskaffelse af asbestholdigt affald
  • Slutrengøring

Kontakt os gerne, hvis vi skal hjælpe dig af med asbest.

Har du brug for

Vores hjælp?

3 gode grunde

Hvorfor vælge os?