Indeklima

Skimmel­sanering

Skimmelsanering

Hos RIK Byg Indeklima kan vi godt tillade os at kalde os selv for eksperter i forebyggelse og bekæmpelse af skimmelsvamp. Hvis du har fået konstateret skimmelsvamp i din bolig eller virksomhed, har du brug for at få foretaget en skimmelsanering. Vi håndterer hele processen for dig, inklusive den afsluttende rengøring.

Vi håndterer bl.a.:

 • Kortlægning af skimmel-problemet (hvis ikke allerede gjort)
 • Afrensning af skimmelsvamp:

Mekanisk

Vi sliber, fræser eller sandblæser overfladen. Puds på vægge og lofter nedhugges i det omfang, det er nødvendigt. Det kan være nødvendigt at supplere med kemisk afrensning eller tørdamprensning.

Tørdamprensning

RIK Byg Indeklima benytter sig af metoden dampafrensning. Denne metode er den mest miljøvenlige metode man kan benytte sig af. Under behandlingen er vand det eneste element man bruger. Udnyttelsen af vandets termodynamiske egenskaber er metoden man opnår denne effektive måde at dræbe al biomassen på. Med den revolutionerende metode kan vi effektivt og billigt fjerne skimmelsvamp helt uden brug af kemikalier. Ved hjælp af såkaldt tørdampsrensning dræber vi ved højt tryk skimmelsvampen på alle tilgængelige flader.

Der er meget store fordele ved at fjerne skimmelsvampen med tørdamp-metoden:

 • Effektivt, fordi tørdampen pga. det høje tryk trænger ned i revner og sprækker, hvor konventionelle midler har svært ved at nå.
 • Nænsomt, fordi overfladerne ikke tager skade af behandlingen.
 • Billigt, fordi konstruktioner, bygningsdele og installationer bevares.
 • Hurtigt, fordi nedrivning og retablering i de fleste tilfælde ikke er nødvendig. 100 % miljøvenligt, da tørdampen udelukkende består af vand og ingen kemikalier. Et plus for arbejdsmiljøet, da medarbejderne ikke udsættes for skadelige dampe.
 • Optimalt for bygningens indeklima, da metoden først dræber alle levende skimmelsvampe og derefter fjerner både døde svampe og sporer, som er lige så sundhedsskadelige.

Kemisk afrensning

Afvaskning med kemikalier med følgende produkter:

 • ProtoxSkimmel: et professionelt og effektivt middel til forebyggelse mod angreb af skimmelsvampe og som er let at bruge.
 • ProtoxBiox: er meget effektivt til desinfektion af store vandrette betonoverflader.
 • Protox Mille: et lugtfri specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp og desinfektion efter bakterievækst. ProtoxMille er baseret på hydrogenperoxid (Brintoverilte), som traditionelt har været brugt til desinfektionsformål i visse sammenhænge – f.eks. indenfor fødevareindustrien.
 • Desuden har stoffet været anvendt til mundskyllevand og sårdesinfektion.
 • ProtoxHysan: et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp. Derudover kan det bruges til en lang række andre formål som lugtfjernelse og desinfektion efter bakterievækst og virus. Hysan® kan påføres som traditionelt
 • Genopbygning og renovering af de angrebne områder, f.eks. malerarbejde
 • Afsluttende rengøring
 • Desinficering

Vi samarbejder med Mycometer A/S ved prøvetagning. Prøver udtaget ved Mycometer teknologien, bruges til dokumentation om der er skimmel, eller efter sanering for kvalitetssikring for at skimlen er helt væk.

Kontakt os gerne, hvis vi skal hjælpe dig af med skimmelsvamp.

Har du brug for

Vores hjælp?

3 gode grunde

Hvorfor vælge os?