Indeklima

PCB-sanering

PCB-Sanering

Har du mistanke om PCB i din virksomhed eller bolig, så kan RIK Byg Indeklima hjælpe dig af med problemet.

PCB er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget miljø- og sundhedsskadelige, og forekommer oftest i bygninger, som er opført i perioden mellem 1950 og 1980. Det har så senere vist sig at være yderst kræftfremkaldende, hvorfor det er nødvendigt med en professionel sanitør som RIK Byg Indeklima. Udover kræft, kan PCB svække immunforsvaret og give udviklingsforstyrrelser hos børn.

Det er svært for en ukyndig at identificere PCB, da det hverken kan ses eller lugtes, derfor anbefaler vi at få foretaget et professionelt eftersyn.

Processen er som regel:

  • Prøvetagninger og registrering af PCB-indhold i maling, fuger mm.
  • Sikring mod spredning af PCB, det kan nemlig sprede sig til andre byggematerialer
  • Korrekt håndtering af PCB-holdigt byggeaffald​, da det nedbrydes meget langsomt og fortsætter med at være giftigt i mange år

Kontakt os gerne, hvis vi skal hjælpe dig i mål med en PCB-fri bygning.

Har du brug for

Vores hjælp?

3 gode grunde

Hvorfor vælge os?